intro animation with logo
Skip

Privacybeleid

 1. WETTELIJKE VERMELDINGEN 

De website https://www.coverseal.com is eigendom van en wordt gebruikt door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Becoflex

(hieronder "Coverseal" genoemd).

Adres en maatschappelijke zetel: Route du Grand Peuplier 8 - 7110 Strépy-Bracquegnies, België.

Handelsnaam: Coverseal.

Telefoon: 0032.(0)2.367.10.80.

E-mail: info@coverseal.com

BTW: BE 0893.262.805.

U kunt de algemene voorwaarden hier raadplegen: Algemene voorwaarden

Standaard contractuele garantie: twee jaar op het product.

Becoflex produceert en verkoopt veiligheidsafdekkingen voor zwembaden.

Becoflex is vezekerd bij de onderneming MS Amlin.

 

 1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

2.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "AGV") bepalen de rechten en plichten 

die van toepassing zijn op u als gebruiker (hierna "Gebruiker") terwijl u onze website (hierna "de Site") gebruikt. 

2.2 Doordat u de Site gebruikt, aanvaardt u automatisch de AGV's en alle wijzigingen die hieraan worden aangebracht, onverminderd eventuele bijzondere contractuele voorwaarden.

2.3 Coverseal behoudt zich het recht voor om deze AGV's op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De gebruiker wordt geacht om regelmatig te controleren of de AVG's zijn veranderd.

 

 1. TOEGANG

3.1 Coverseal behoudt zich het recht voor om wijzigingen of correcties aan te brengen aan de website en aan de informatie

op de site. Het kan informatie van de website verwijderen of de functies van of toegang tot de site

gedeeltelijk of volledig onderbreken of opschorten (wegens onderhoudswerken of andere technische en operationele redenen).

 

 1. GEBRUIK VAN DE SITE

4.1 De Gebruiker erkent dat hij de website uitsluitend mag gebruiken om informatie op te zoeken, vragen te stellen

of bestellingen te plaatsen. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de website niet te gebruiken voor andere doeleinden,

en al zeker niet voor illegale doeleinden of die een gevaar vormen voor de goede zeden, de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de site 

of voor de rechten van Coverseal of van derden.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Alle informatie op de Coverseal-website is algemene informatie en

staat los van elke contractuele relatie met Coverseal. Die informatie geldt niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

5.2 Coverseal doet zijn best om ervoor te zorgen dat die informatie correct is maar garandeert niet dat ze geen fouten of weglatingen kan bevatten.

5.3 Coverseal kan niet aansprakelijk worden gesteld (behalve in geval van een zware of opzettelijke fout) voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (behalve bij lichamelijke schade aan de gebruiker) als resultaat van:

 • het gebruik van informatie van de website,
 • het feit dat bepaalde informatie foutief, onvolledig of niet beschikbaar zou zijn,
 • het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken,
 • frauduleus gebruik van de website door gebruikers of derden,
 • het doorgeven van virussen of andere malware aan de gebruiker via de website.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1 De website en al zijn onderdelen vallen onder de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten. In het bijzonder de namen, logo's en andere herkenningstekens van Coverseal, zijn partners of derden die op de site worden vermeld, worden beschermd door het merkenrecht. De voorstelling van de site, de editoriale inhoud, teksten, afbeeldingen, foto's en audiovisuele elementen van de site zijn beschermd door het auteursrecht.

6.2 Behalve bij wettelijke uitzonderingen zijn alle volledige of gedeeltelijke reproducties en/of alle publieke communicatie van elementen op de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coverseal verboden.

6.3 De gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkele melding van copyright of aanduiding van intellectuele eigendom op de website te verwijderen, wijzigen of onherkenbaar te maken.

 

 1. PRIVACYBELEID EN COOKIES

7.1 De gegevens die de Gebruiker via het contactformulier op de site of via e-mail doorgeeft, worden door Coverseal gebruikt om de vragen, offertevragen of vragen om een afspraak te beantwoorden.

7.2 De persoonsgegevens die de Gebruiker doorgeeft, worden verwerkt conform Coverseals Privacybeleid.

Dat kunt u hier raadplegen: Privacybeleid

7.3 Daarnaast werkt Coverseals website ook met cookies. Die worden geplaatst door de derden waarmee we samenwerken.

De informatie over de cookies en de toestemming of weigering van de Gebruiker wordt ook geregeld in ons Privacybeleid.

Dat kunt u hier raadplegen: Privacybeleid

 

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

8.1 Elke verkoop of dienstverlening van Coverseal wordt bepaald door Coverseals algemene verkoopsvoorwaarden.

Die kunt u hier raadplegen: Algemene voorwaarden

 

 1. DIVERSEN

9.1 De nietigheid of het niet-uitvoerbare karakter van een van de bepalingen in deze AGV's heeft geen effect op de geldigheid van de andere bepalingen van de AGV's.

9.2 Alle communicatie of klachten over de website of deze gebruiksvoorwaarden moeten via e-mail gestuurd worden naar rgpd@coverseal.com.

9.3 Indien Coverseal een recht uit deze AGV's niet uitoefent, betekent dit niet dat het afstand doet van dit recht.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

Deze AGV's worden bepaald door het Belgisch recht, ongeacht de regels van conflictenrecht. 

Elk geschil dat uit deze AGV's voortvloeit of ermee verband houdt, wordt voorgelegd aan hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel.